Min familie


Min faster og onkel:

Agnes og John Allen

   

   
    Agnes Herborg Pedersen - født 19.12.1933
senest gift med Vernon Mathisen indtil hans død.

gift med

John Allen - senere afgået ved døden


børn:
John Christoffer Allen
Glen Cutis Allen