Bryllupsang i Herborg familien.


   
Bondebryllup.


Smukt i Procession;
Pæn og pyntet hver Person,
Se, der har vi Brudetoget,
Blomstersmykt og broget,
Hvilken yndig Brud,
Hvor hun ser lyksalig ud,
Skal man ej være glad paa sin Bryllupsdag?
Hun giftes skal og med en Gaardmandssøn,
Det er han jo, han er ganske køn;
Lidt for plump og for massiv, men han
Kan ellers nok gaa an.
Solid - pas paa - han bliver vist i Ægtestand.

Kisteklæ'erne bli'er
Rigtig solet,som man si’er,
Og de gyldenstykkes Huer
Smukt i Solen luer;
Brudens Fa'er og Mo'er
Kommer der, saavidt jeg tror,
Og se! der har vi Brudgommens Fa'er, ja!
Det ser man straks, han har Hus og Gaard;
Derfor Næsen lidt i Vejret staar,
Rød den er, ja, ikke lidt saamænd,
Og klarlig viser den,
Han er af Bacchus, ja bestemt, en gammel Ven.

To og to Rad
Se hvor pænt de følges ad,
Selv den gamle Bedstefatter,
Ung sig føler atter;
Tænker paa den Gang
Da de samme Klokker klang,
Da de ringed' for ham og hans Hustru kær;
Endnu saa rørig, ja og rask han gaar,
stolt og rank, trods sine hvide Haar,
Børnebørn, ja, det er hans Placér,
I Dag saa smaat han ler,
Han ler, - fordi han ved, der snart bli'er Haab om fler.

Alt er nu forbi,
Ja, den hele Cer'moni,
Hør, hvor Kirkens Klokker ringe,
Smukke Ønsker bringe
Parrets hele Slægt;
Om det er den lille Knægt,
Se, paa Tæerne han staar, gratulerer pænt,
Nu, hjemad gaar det, og i spidsen ser
Man Per Degn i sine bedste Klæ'er,
Og se der! jo, det er rigt'nok stort,
Der staar en Æresport,
Og med et Vers, som Skolemest'ren selv har gjort.

Efter gammel Skik
Faar man Velkomst med Musik,
Hør, hvor Landsbymusikanten
Gnider løs, min Sandten,
Om det er lidt falsk
Her er ingen musikalsk,
Han har Lov til at spille i hver en Dur!
Nu rask til Bords, se her er ingen Nød,
Flæskesteg og dejlig Risengrød
Æbleskiver ja, en Bataillon,
Nu er der Diskussion
Om hvem af dem, der spise kan en størst Portion.

Hør nu, hillemænd,
Hør nu Skolemesteren,
Han har rejst sig op fra Bordet,
Rømmer sig, ta'er Ordet,
Ønsker Parret Held,
Og til sidst, hvad tror du vel?
En Rekrut af de smaa inden næste Aar;
Se Bruden rødmer, bli'er ganske flov,
Skolemester! den var lovlig grov!
Fatter raaber: Ja, hvis nu I vil,
Er Loen lavet til,
Nu skal vi ha'e en Sekstur og en Tremands Riel!

Svejtrit og Forkert,
Hver en Dans de har probert,
Men da det alt er silde,
Gaar man hjem fra Gilde!
Slukket bli'er hvert Lys,
Jo, der brænder et - ja tys!
Det er vist hos det nygifte, unge Par!
Endnu et Hurra, hør! man sender dem,
Rigtig dansk, ja, et med Fynd og Klem –
Alt bli'er stille, se nu Lyset brat
Blev slukket, saa god Nat,
God Nat, god Nat, god Nat, god Nat, god Nat.